شرکت در نظرسنجی

"دیدور" چطور به شما کمک می کند؟

 

 

گیر افتادن در ترافیک سنگین تهران همه ی ما را در امور روزمره به دردسر انداخته است. بخشی از بهترین ساعات عمر ما در رفت و آمدهایی هدر می شود که می توان به سادگی با اتکا به ابزاری آشنا به اسم "اینترنت" از آن گریخت. به این منظور ما با راه اندازی سامانه ی "دیدور" با شعار "تجربه ی دیدن" امکانی را برای شما همشهریان عزیز فراهم کرده ایم تا مسیر شما را برای انتخاب سرویس دهندگان برنامه ی عقد و ازدواج کوتاه کنیم. مطمئنا کسانی در اطراف شما حضور دارند که هنوز هم دردسرهایی را که برای انتخاب محضر عقد و یا سالن عروسی متحمل شده ایم را به خاطر داشته باشند. اگر شما هم در ابتدای مسیر ازدواج هستید هم با این مسائل روبرو خواهید شد، اما دیدور به شما پیشنهاد می کند پیش از مراجعات حضوری، گشتی در بخش "محضر و دفتر عقد" بزنید تا با آسودگی خیال و با کمترین رفت و آمد بتوانید محضر عقد یا دفتر ازدواج دلخواه خود را بیابید.