شرکت در نظرسنجی
دیدور؛ تجربۀ دیدن
"دیدن از راه دور"

سه بعدی ببینید، راحت انتخاب کنید، تخفیف بگیرید

دیدور با شعار «دیدن از راه دور» و با هدف کاهش مراجعات حضوری شکل گرفته تا به شما در جستجو و انتخاب مراکز دلخواهتون کمک کنه.

انتخاب خدمات


خدمات خود را معرفی کنید